Основні завдання Відділу МБК:

 • забезпечення реалізації державної політики у сфері містобудування та архітектури на території області;
 • аналіз стану містобудування на території області, організація розроблення, проведення експертизи і забезпечення затвердження в установленому порядку генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації;
 • координація діяльності суб'єктів містобудування щодо комплексного розвитку територій, забудови населених пунктів області, поліпшення їх архітектурного вигляду;
 • забезпечення додержання законодавства у сфері містобудування та архітектури, державних стандартів, норм і правил, регіональних правил забудови населених пунктів, затвердженої містобудівної документації, здійснення контролю за їх реалізацією;
 • збереження традиційного характеру середовища, історичних ареалів населених місць, пам'яток архітектури і містобудування;
  Ведення містобудівного кадастру здійснюється за принципами:

  - узгодженості завдань із створення та розвитку містобудівного кадастру із завданнями створення та розвитку державного земельного кадастру, національної інфраструктури геопросторових даних та Національної програми інформатизації;

  - обов'язковості реєстрації та обліку в містобудівному кадастрі документів, необхідних для провадження містобудівної діяльності;

  - внесення відомостей до містобудівного кадастру на підставі та в порядку, визначеному Законом України "Про регулювання містобудівної діяльності" та цим Положенням;

  - єдності методології ведення містобудівного кадастру;

  - актуальності, достовірності, повноти, цілісності, точності та обґрунтованості інформаційних ресурсів містобудівного кадастру;

  - відкритості та доступності інформації з містобудівного кадастру, законності її одержання, поширення і зберігання;

  - безперервності внесення до містобудівного кадастру відомостей про об'єкти містобудування, що змінюються;

  - інтероперабельності з інформаційними системами державного земельного кадастру та інших галузевих кадастрів і реєстрами, що належать до державних інформаційних ресурсів;

  - координації діяльності суб'єктів містобудівного кадастру, які забезпечують виробництво, оновлення, оброблення, зберігання, постачання та використання інформаційних ресурсів містобудівного кадастру.