Шари

Рівненська область

Розділ

Містобудівна документація

Тип даних

Будівельні паспорти

Розпорядження

Рівненьська міська рада

Контакт

тел. +38 (011) 245-89-87

Спортивні і фізкультурно-оздоровчі установи

{
 "layer_id": "9142920143236882",
 "layer_name": "Спортивні і фізкультурно-оздоровчі установи",
 "layer_srid": null,
 "layer_type": 2,
 "geom_service_type": 3,
 "enabled": true,
 "metadata": {
  "cd": "Wed, 28 Sep 2016 10:11:17 GMT",
  "en": "Sports and sports and recreational institutions",
  "pl": "",
  "ru": "Спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения",
  "ua": "Спортивні і фізкультурно-оздоровчі установи",
  "code": null,
  "date": "Wed, 16 Dec 2015 00:00:00 GMT",
  "guid": "faef2493-d375-4783-bfb2-e3e4e1215724",
  "srid": null,
  "photo": null,
  "theme": [
   "Суспільство"
  ],
  "infoen": "Sports and sports and recreational institutions",
  "infopl": "",
  "inforu": "Спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения",
  "infoua": "Спортивні і фізкультурно-оздоровчі установи",
  "legend": [
   {
    "qgis": "Спортивні і фізкультурно-оздоровчі установи",
    "table": null,
    "query": null,
    "group": null,
    "title_column": null,
    "color": "#c7c8e5",
    "fill": "#c7c8e5",
    "width": "",
    "icon": "pin6-m-gl-soccer_ball+2e3030.png",
    "ua": "Спортивні і фізкультурно-оздоровчі установи",
    "en": "Спортивні і фізкультурно-оздоровчі установи",
    "ru": "Спортивні і фізкультурно-оздоровчі установи",
    "edit": 0,
    "id": "1747130098248582505",
    "template": null,
    "attr": null,
    "val": null,
    "pk": null,
    "svg": null
   }
  ],
  "keywords": "Спортивні і фізкультурно-оздоровчі установи",
  "temporal": [],
  "scopeCode": "layer",
  "upd_state": "0",
  "identifier": {
   "ua": {
    "id": "1562345229812502253",
    "lang": "ua",
    "title": "Спортивні і фізкультурно-оздоровчі установи",
    "producer": null,
    "abstract": "Спорт — організована за певними правилами діяльність людей, що полягає в зіставленні їх фізичних та інтелектуальних здібностей, а також підготовка до цієї діяльності та міжособові стосунки, що виникають в процесі гри. Фізична культура, фізкультура — складова частина культури, пов'язана з системою фізичного виховання, організації спорту, спеціальних наукових дослідів, технічних засобів, потрібних для фізичного виховання і спорту, суспільної та особистої гігієни, раціональної організації активного відпочинку тощо.",
    "lineage": "",
    "conformity": ""
   }
  },
  "scope_code": "layer",
  "keywords_en": "Sports and sports and recreational institutions",
  "producer_ua": "Містопроект",
  "resourceLang": [
   "0"
  ],
  "resourceLocator": [],
  "conditionsAccess": [
   "public"
  ],
  "characterset_code": "utf8",
  "spatialResolution": [],
  "responsibilityParty": []
 },
 "setting": {
  "x": "24.025726",
  "y": "24.025726",
  "pk": null,
  "form": "",
  "href": null,
  "list": {
   "date": null,
   "column_list_1": null,
   "column_list_2": null,
   "column_list_3": null,
   "column_list_4": null
  },
  "page": null,
  "view": "",
  "group": "MBK.SOCIAL",
  "popup": "",
  "tiled": false,
  "bounds": "",
  "is_tms": true,
  "zIndex": "",
  "autoDay": null,
  "digZoom": null,
  "filters": [
   {
    "en": null,
    "id": "2667433940142261880",
    "ru": null,
    "ua": "Назва установи",
    "col": null,
    "data": null,
    "edit": 0,
    "icon": false,
    "name": "name_type",
    "type": "Autocomplete",
    "color": false,
    "limit": null,
    "order": "null",
    "disabled": false,
    "iconfull": false,
    "parent_id": "9142920143236882"
   },
   {
    "parent_id": "9142920143236882",
    "id": "2671994534673516408",
    "name": "address",
    "col": null,
    "data": null,
    "type": "Autocomplete",
    "order": "null",
    "limit": null,
    "icon": false,
    "color": false,
    "iconfull": false,
    "disabled": false,
    "ua": "Адреса",
    "ru": null,
    "en": null,
    "edit": 1
   },
   {
    "parent_id": "9142920143236882",
    "id": "2671994708980402042",
    "name": "koatuu",
    "col": null,
    "data": "koatuu",
    "type": "Autocomplete",
    "order": "null",
    "limit": null,
    "icon": false,
    "color": false,
    "iconfull": false,
    "disabled": false,
    "ua": "КОАТУУ",
    "ru": null,
    "en": null,
    "edit": 2
   },
   {
    "parent_id": "9142920143236882",
    "id": "2671994379106781044",
    "name": "property_type",
    "col": null,
    "data": "property_type",
    "type": "Check",
    "order": "null",
    "limit": null,
    "icon": false,
    "color": false,
    "iconfull": false,
    "disabled": false,
    "ua": "Типи закладу",
    "ru": null,
    "en": null,
    "edit": 3
   },
   {
    "en": null,
    "id": "2667434059352770170",
    "ru": null,
    "ua": "Статус",
    "col": null,
    "data": "status_bud",
    "edit": 4,
    "icon": false,
    "name": "status_bud",
    "type": "Select",
    "color": false,
    "limit": null,
    "order": "null",
    "disabled": false,
    "iconfull": false,
    "parent_id": "9142920143236882"
   },
   {
    "en": null,
    "id": "2667434185718761084",
    "ru": null,
    "ua": "Дата створення",
    "col": null,
    "data": null,
    "edit": 5,
    "icon": false,
    "name": "date_reg",
    "type": "Date",
    "color": false,
    "limit": null,
    "order": "null",
    "disabled": false,
    "iconfull": false,
    "parent_id": "9142920143236882"
   }
  ],
  "maxZoom": null,
  "minZoom": null,
  "progrid": null,
  "function": [
   "table"
  ],
  "registry": null,
  "layer_url": "/map/tilecache/cadastre/dbname/catalog_mbk",
  "stat_attr": null,
  "tile_size": "256",
  "clusterRad": null,
  "clusterSum": null,
  "group_list": [],
  "refreshNew": null,
  "reuseTiles": "",
  "text_label": null,
  "wms_layers": "Спортивні і фізкультурно-оздоровчі установи",
  "zoomOffset": "",
  "area_column": "",
  "autoMaxZoom": null,
  "autoMinZoom": null,
  "clusterZoom": 15,
  "date_column": null,
  "filter_list": [
   {
    "en": "0",
    "edit": 0,
    "column": "status_bud",
    "class_count": ""
   },
   {
    "en": "0",
    "edit": 1,
    "column": "property_type",
    "class_count": ""
   },
   {
    "en": "0",
    "edit": 2,
    "column": "type_expl",
    "class_count": ""
   },
   {
    "en": "0",
    "edit": 3,
    "column": "address",
    "class_count": ""
   },
   {
    "en": "0",
    "edit": 4,
    "column": "name_type",
    "class_count": ""
   }
  ],
  "geom_column": "geom",
  "layer_query": "1=1",
  "layer_table": "data_social_object.bud_sports_inst",
  "refreshData": null,
  "analize_list": [],
  "title_column": "name_type,moid::text",
  "universal_id": "moid",
  "export_column": null,
  "list_template": null,
  "maxNativeZoom": null,
  "universal_img": null,
  "view_template": "rgr.bud_sports_inst.t",
  "address_column": null,
  "cache_disabled": false,
  "is_nocacheable": false,
  "universal_card": [
   {
    "id": "2667429658940671578",
    "edit": 0,
    "cmode": "0",
    "select": null,
    "column_ua": "Адреса",
    "parent_id": "9142920143236882",
    "column_name": "address"
   },
   {
    "id": "2667426186635773523",
    "edit": 1,
    "cmode": "0",
    "select": null,
    "column_ua": "Код статусу об'єкта містабудівної діяльності",
    "parent_id": "9142920143236882",
    "column_name": "kod_stat_md"
   },
   {
    "id": "2667429790910252638",
    "edit": 2,
    "cmode": "1",
    "select": "property_type",
    "column_ua": "Типи закладу",
    "parent_id": "9142920143236882",
    "column_name": "property_type"
   },
   {
    "id": "2667429749009155676",
    "edit": 3,
    "cmode": "3",
    "select": null,
    "column_ua": "Дата створення",
    "parent_id": "9142920143236882",
    "column_name": "date_reg"
   },
   {
    "id": "2667429374784964184",
    "edit": 4,
    "cmode": "0",
    "select": null,
    "column_ua": "Назва установи",
    "parent_id": "9142920143236882",
    "column_name": "name_type"
   },
   {
    "id": "2667430137066161762",
    "edit": 5,
    "cmode": "0",
    "select": null,
    "column_ua": "Площа",
    "parent_id": "9142920143236882",
    "column_name": "plocha"
   },
   {
    "id": "2667431271809943140",
    "edit": 6,
    "cmode": "1",
    "select": "status_bud",
    "column_ua": "Статус",
    "parent_id": "9142920143236882",
    "column_name": "status_bud"
   },
   {
    "id": "2667432057243698791",
    "edit": 7,
    "cmode": "0",
    "select": null,
    "column_ua": "Телефон",
    "parent_id": "9142920143236882",
    "column_name": "phone"
   },
   {
    "id": "2667432160901727849",
    "edit": 8,
    "cmode": "0",
    "select": null,
    "column_ua": "Особа, що остання внесла зміни",
    "parent_id": "9142920143236882",
    "column_name": "last_edit_person"
   },
   {
    "id": "2667432205914998379",
    "edit": 9,
    "cmode": "0",
    "select": null,
    "column_ua": "Дата внесення останніх змін",
    "parent_id": "9142920143236882",
    "column_name": "last_edit_date"
   },
   {
    "id": "2667432299145987693",
    "edit": 10,
    "cmode": "3",
    "select": null,
    "column_ua": "Причина внесення змін",
    "parent_id": "9142920143236882",
    "column_name": "edit_reason"
   },
   {
    "id": "2667432524136842865",
    "edit": 11,
    "cmode": "3",
    "select": null,
    "column_ua": " Дата останього редагування",
    "parent_id": "9142920143236882",
    "column_name": "editor_date"
   },
   {
    "id": "2667432637148169843",
    "edit": 12,
    "cmode": "0",
    "select": null,
    "column_ua": "Хто відредагував",
    "parent_id": "9142920143236882",
    "column_name": "editor_id"
   },
   {
    "id": "2667432706941388405",
    "edit": 13,
    "cmode": "1",
    "select": "koatuu",
    "column_ua": "КОАТУУ",
    "parent_id": "9142920143236882",
    "column_name": "koatuu"
   }
  ],
  "universal_icon": "upload/719122b0-1a22-11ec-b23d-f5f09a80ca46.png",
  "heat_map_column": null,
  "is_single_layer": false,
  "universal_files": null,
  "utf_grid_column": false,
  "cache_layer_time": null,
  "geom_format_type": "0",
  "geo_strategy_type": "0",
  "universal_caption": [
   "name_type"
  ],
  "universal_register": true,
  "universal_card_tags": null,
  "access_with_admin_only": false
 },
 "geometry_style": {
  "icon": "pin6-m-gl-soccer_ball+2e3030.png",
  "color": "#c7c8e5",
  "radius": null,
  "weight": null,
  "as_icon": true,
  "lineCap": "",
  "opacity": null,
  "lineJoin": "",
  "dashArray": "",
  "fillColor": "#c7c8e5",
  "pointWidth": null,
  "fillOpacity": 0.8,
  "fillPattern": "",
  "pointHeight": null,
  "heatmap_color": "",
  "pointFillColor": null,
  "pointFillOpacity": null,
  "pointStrokeColor": null,
  "pointStrokeWidth": null,
  "pointStrokeOpacity": null
 },
 "cdate": "2016-04-25T18:49:00",
 "layer_source": 1,
 "relevance_date": "2017-07-19",
 "layer_status": 1,
 "uid": null,
 "geom_bound": {
  "type": "Point",
  "coordinates": [
   24.0257,
   49.8496
  ]
 },
 "layer_autor": "softpro",
 "editor_date": "2021-10-20T08:44:00",
 "editor_id": "12404523724123246",
 "module": "MBK.REGISTER",
 "tags": [
  "Соц-культ-об",
  "socialdiff"
 ],
 "layer_table": "data_social_object.bud_sports_inst",
 "layer_query": "1=1",
 "title_column": "name_type",
 "layer_url": "/map/tilecache/cadastre/dbname/catalog_mbd",
 "sub_layers": "Спортивні і фізкультурно-оздоровчі установи",
 "layer_group_type": "11983708462984449",
 "image": null,
 "ver": null,
 "group_list": null,
 "searchable": null,
 "ord": null,
 "last_edit_person": null,
 "last_edit_date": null,
 "edit_reason": null,
 "user_data": null,
 "parent_id": null,
 "files": {
  "doc": {
   "f12619034933280276": "",
   "f12619037616586262": "",
   "f12619040537918999": "",
   "f12641889299414656": ""
  },
  "metadata_id": {
   "id": "2471243816980449215",
   "text": "Соціально-культурні об'єкти"
  }
 },
 "label_column": null,
 "isadmin": false,
 "download_possible": null,
 "visual_possible": null,
 "url_template": null,
 "matadata_id": null,
 "metadata_id": "2471243816980449215",
 "localization": ,
 "yaml": null,
 "dataset": null,
 "style": null,
 "generalization": null,
 "cartocss": null,
 "data_set_id": null,
 "simplify_id": null,
 "multi_url": null,
 "is_official_layer": false,
 "datasets_id_arr": null,
 "id": "9142920143236882",
 "_list": {
  "_id": "9142920143236882",
  "_like": 0,
  "_view": 0
 },
 "forbidden": false,
 "model": "feature_ir.fc_map_layer",
 "alias_key": "9142920143236882",
 "alias": "act_city_item/9142920143236882",
 "template": "act_city_item",
 "alias_base": "act_city_item"
}

!! It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum. !!

ІУ 165170311858
Проектувальник Товариство з обмеженою відповідальністю "СЕРВІС-ТЕХНОБУД"; м.Київ
Авторський нагляд 31059394 ТОВ "Бюро інвестиційних проектів-проектний менеджмент"
Підрядник Григорова Тетяна Геннадіївна
Інформація про земельну ділянку договір оренди 82-6-00666 2012-08-23

Файли

image PDF 23 kb 22.11.2015 Завантажити
image XML 311 kb 03.07.2017 Завантажити

Дати

Створено !! 02.10.2017
Останні зміни !! 02.10.2017