Шари

Рівненська область

Розділ

Містобудівна документація

Тип даних

Будівельні паспорти

Розпорядження

Рівненьська міська рада

Контакт

тел. +38 (011) 245-89-87

Схема комплексної оцінки території за результатами пофакторного аналізу

{
 "layer_id": "1634937831375768590",
 "layer_name": "Схема комплексної оцінки території за результатами пофакторного аналізу",
 "layer_srid": null,
 "layer_type": 2,
 "geom_service_type": 5,
 "enabled": true,
 "metadata": {
  "legend": [
   {
    "parent_id": "1634937831375768590",
    "id": "1637816508274969660",
    "qgis": "Межа області",
    "table": "fd_cadastre.ua_territ_units",
    "query": "object_name = 'Львівська'",
    "template": null,
    "attr": null,
    "val": null,
    "group": null,
    "title_column": null,
    "pk": "gid",
    "color": "#ed0000",
    "fill": "#ed0000",
    "width": null,
    "icon": null,
    "ua": "Межа області",
    "en": "Межа області",
    "ru": "Межа області",
    "edit": 0
   },
   {
    "parent_id": "1634937831375768590",
    "id": "1637819263983029312",
    "qgis": "Екологічне відношення",
    "table": "fd_cadastre.natur_reserve_fund",
    "query": "object_name='в екологічному відношенні'",
    "template": "obj_info",
    "attr": null,
    "val": "object_name",
    "group": null,
    "title_column": null,
    "pk": "gid",
    "color": "#eba31c",
    "fill": "#eba31c",
    "width": null,
    "icon": null,
    "ua": "Екологічне відношення",
    "en": "Екологічне відношення",
    "ru": "Екологічне відношення",
    "edit": 1
   },
   {
    "parent_id": "1634937831375768590",
    "id": "1637820730991184961",
    "qgis": "Зона можливих конфліктів екологічної та транспортної мережі",
    "table": "fd_cadastre.other_areas",
    "query": "\"object_name\"='зона можливих конфліктів екологічної та транспортної мережі'",
    "template": null,
    "attr": null,
    "val": null,
    "group": null,
    "title_column": null,
    "pk": "gid",
    "color": "#723232",
    "fill": "#723232",
    "width": null,
    "icon": null,
    "ua": "Зона можливих конфліктів екологічної та транспортної мережі",
    "en": "Зона можливих конфліктів екологічної та транспортної мережі",
    "ru": "Зона можливих конфліктів екологічної та транспортної мережі",
    "edit": 2
   },
   {
    "parent_id": "1634937831375768590",
    "id": "1637821209510939714",
    "qgis": "Розвиток вітроенергетики",
    "table": "fd_cadastre.other_areas",
    "query": "\"object_name\"='для розвитку вітроенергетики'",
    "template": null,
    "attr": null,
    "val": null,
    "group": null,
    "title_column": null,
    "pk": "gid",
    "color": "#3f4aef",
    "fill": "#3f4aef",
    "width": null,
    "icon": null,
    "ua": "Розвиток вітроенергетики",
    "en": "Розвиток вітроенергетики",
    "ru": "Розвиток вітроенергетики",
    "edit": 3
   },
   {
    "parent_id": "1634937831375768590",
    "id": "1637821646439976003",
    "qgis": "Ліси першої категорії",
    "table": "fd_cadastre.lansdcape_recreat_areas",
    "query": "object_name='ліси першої категорії'",
    "template": null,
    "attr": null,
    "val": null,
    "group": null,
    "title_column": null,
    "pk": "gid",
    "color": "#264c26",
    "fill": "#264c26",
    "width": null,
    "icon": null,
    "ua": "Ліси першої категорії",
    "en": "Ліси першої категорії",
    "ru": "Ліси першої категорії",
    "edit": 4
   },
   {
    "parent_id": "1634937831375768590",
    "id": "1637822107217824836",
    "qgis": "Розвиток курортів",
    "table": "fd_cadastre.other_areas",
    "query": "\"object_name\"='для розвитку курортів'",
    "template": null,
    "attr": null,
    "val": null,
    "group": null,
    "title_column": null,
    "pk": "gid",
    "color": "#2da169",
    "fill": "#2da169",
    "width": null,
    "icon": null,
    "ua": "Розвиток курортів",
    "en": "Розвиток курортів",
    "ru": "Розвиток курортів",
    "edit": 5
   },
   {
    "parent_id": "1634937831375768590",
    "id": "1637822775915711557",
    "qgis": "Район з критичним рівнем містобудівного освоєння та природно-техногенної безпеки",
    "table": "fd_cadastre.other_areas",
    "query": "\"object_name\"='район з критичним рівнем містобудівного освоєння та природно-техногенної безпеки'",
    "template": null,
    "attr": null,
    "val": null,
    "group": null,
    "title_column": null,
    "pk": "gid",
    "color": "#a0adda",
    "fill": "#a0adda",
    "width": null,
    "icon": null,
    "ua": "Район з критичним рівнем містобудівного освоєння та природно-техногенної безпеки",
    "en": "Район з критичним рівнем містобудівного освоєння та природно-техногенної безпеки",
    "ru": "Район з критичним рівнем містобудівного освоєння та природно-техногенної безпеки",
    "edit": 6
   },
   {
    "parent_id": "1634937831375768590",
    "id": "1637823080598342726",
    "qgis": "Організації зимового відпочинку",
    "table": "fd_cadastre.obj_tourism_recreat_polygon",
    "query": "\"object_name\"='для організації зимового відпочинку'",
    "template": null,
    "attr": null,
    "val": null,
    "group": null,
    "title_column": null,
    "pk": "gid",
    "color": "#5da0cf",
    "fill": "#5da0cf",
    "width": null,
    "icon": null,
    "ua": "Організації зимового відпочинку",
    "en": "Організації зимового відпочинку",
    "ru": "Організації зимового відпочинку",
    "edit": 7
   },
   {
    "parent_id": "1634937831375768590",
    "id": "1637823657407417415",
    "qgis": "Рекреаційно-оздоровчого використання",
    "table": "fd_cadastre.obj_tourism_recreat_polygon",
    "query": "\"object_name\"='для рекреаційно-оздоровчого використання'",
    "template": null,
    "attr": null,
    "val": null,
    "group": null,
    "title_column": null,
    "pk": "gid",
    "color": "#6bd79a",
    "fill": "#6bd79a",
    "width": null,
    "icon": null,
    "ua": "Рекреаційно-оздоровчого використання",
    "en": "Рекреаційно-оздоровчого використання",
    "ru": "Рекреаційно-оздоровчого використання",
    "edit": 8
   },
   {
    "parent_id": "1634937831375768590",
    "id": "1637823927176662088",
    "qgis": "Розвиток енергодобувних галузей",
    "table": "fd_cadastre.other_areas",
    "query": "\"object_name\"='для розвитку енергодобувних галузей'",
    "template": null,
    "attr": null,
    "val": null,
    "group": null,
    "title_column": null,
    "pk": "gid",
    "color": "#e353f5",
    "fill": "#e353f5",
    "width": null,
    "icon": null,
    "ua": "Розвиток енергодобувних галузей",
    "en": "Розвиток енергодобувних галузей",
    "ru": "Розвиток енергодобувних галузей",
    "edit": 9
   },
   {
    "parent_id": "1634937831375768590",
    "id": "1637825133424938057",
    "qgis": "Розвиток малої енергетики",
    "table": "fd_cadastre.other_areas",
    "query": "\"object_name\"='для розвитку малої енергетики'",
    "template": null,
    "attr": null,
    "val": null,
    "group": null,
    "title_column": null,
    "pk": "gid",
    "color": "#1d69bf",
    "fill": "#1d69bf",
    "width": null,
    "icon": null,
    "ua": "Розвиток малої енергетики",
    "en": "Розвиток малої енергетики",
    "ru": "Розвиток малої енергетики",
    "edit": 10
   },
   {
    "parent_id": "1634937831375768590",
    "id": "1637825386433743946",
    "qgis": "Розвиток сільського господарства",
    "table": "fd_cadastre.other_areas",
    "query": "\"object_name\"='для розвитку сільського господарства'",
    "template": null,
    "attr": null,
    "val": null,
    "group": null,
    "title_column": null,
    "pk": "gid",
    "color": "#f1f472",
    "fill": "#f1f472",
    "width": null,
    "icon": null,
    "ua": "Розвиток сільського господарства",
    "en": "Розвиток сільського господарства",
    "ru": "Розвиток сільського господарства",
    "edit": 11
   }
  ],
  "theme": [
   "0"
  ],
  "code": null,
  "srid": "УСК-2000",
  "identifier": {
   "ua": {
    "id": "1715170165970175370",
    "lang": "ua",
    "title": "Схема комплексної оцінки території за результатами пофакторного аналізу",
    "producer": "ДП \"Діпромісто\"",
    "abstract": "Комплексна оцінка території – основний інструмент моделювання її планувальної організації. Схема комплексної оцінки території за результатами пофакторного аналізу являє собою оригінальні відскановані карти та звіти для індивідуального використання.",
    "lineage": "",
    "conformity": ""
   }
  },
  "spatialResolution": [],
  "resourceLocator": [],
  "temporal": []
 },
 "setting": {
  "pk": "gid",
  "srid": null,
  "carto": {
   "css": "/*Map {\n  background-color: #f9fcfe;\n}*/\n\n#rajonu {\n  [object_type=5] {\n    line-color: red;\n    line-width: 1.5;\n  }\n}\n\n#ato_level_territory {\n  [object_type=103] {\n    polygon-fill: #9e7b5b;\n    line-color: #9e7b5b;\n    line-width: 0.5;\n    polygon-opacity: 0.7;\n  }\n  [object_type=105] {\n    polygon-fill: #d1bfab;\n  }\n  [object_type=101] {\n    polygon-fill: #9e7b5b;\n    line-color: #86552b;\n    line-width: 0.5;\n    polygon-opacity: 0.7;\n  }\n}\n\n#ato_level_territory_lable {\n  [object_type=5] {\n    text-name: [name_ua]+ ' район';\n    text-face-name: \"Open Sans Regular\";\n    text-size: 12;\n    text-fill: red;\n    [zoom>=13] {\n      text-allow-overlap: true;\n    }\n  }\n  [zoom>=10][object_type=103] {\n    polygon-fill: #f9a34f;\n    line-color: #f9a34f;\n    line-width: 0.5;\n    text-name: [name_ua];\n    text-face-name: \"Open Sans Regular\";\n    text-size: 8;\n    text-dx: 8;\n    text-fill: #000000;\n    text-halo-fill: white;\n    text-halo-radius: 2;\n    text-allow-overlap: true;\n  }\n  [zoom>=12] {\n    [object_type=105] {\n      polygon-fill: #ffe2a8;\n      polygon-opacity: 0.5;\n      line-color: #ffe2a8;\n      line-width: 0.5;\n      [zoom>=12] {\n        text-name: [name_ua];\n        text-face-name: \"Open Sans Regular\";\n        text-size: 10;\n        text-fill: #000000;\n        text-halo-radius: 1;\n        text-halo-fill: white;\n        text-allow-overlap: true;\n      }\n    }\n  }\n  [zoom>=9] {\n    [object_type=101] {\n      polygon-fill: #9e7b5b;\n      line-color: #86552b;\n      line-width: 0.5;\n      text-name: [name_ua];\n      text-face-name: \"Open Sans Regular\";\n      text-size: 9;\n      text-dx: 8;\n      text-dy: 0;\n      text-fill: #000000;\n      text-halo-radius: 2;\n      text-halo-fill: white;\n      text-allow-overlap: true;\n    }\n  }\n}\n\n#ato_level_territory1 {\n  [name_ua='Львів'] {\n    polygon-fill: #9e7b5b;\n  }\n}\n\n#ato_level_territory1_lable {\n  [name_ua='Львів'] {\n    text-name: [name_ua];\n    text-face-name: \"Open Sans Regular\";\n    text-size: 10;\n    text-fill: #590e04;\n    text-halo-radius: 0.1;\n    text-halo-fill: #290601;\n  }\n}\n\n#ua_territ_units {\n  [object_name='Львівська'] {\n    line-color: red;\n    line-width: 2;\n  }\n}\n\n#rozvutok_kyrortiv {\n  line-color: #3f690c;\n  polygon-pattern-file: \"A_symbols_m500/rozvutok_kyrortiv.svg\";\n}\n\n#othe_area {\n  line-color: #fa00ff;\n  line-width: 1;\n  polygon-pattern-file: \"A_symbols_m500/rozvutok_energobydivnoi_galyzi.svg\";\n}\n\n#natur_reserve_fund {\n  [object_name='в екологічному відношенні'] {\n    line-color: #eba31c;\n    line-width: 10;\n  }\n}\n\n#other_areas {\n  [object_name='зона можливих конфліктів екологічної та транспортної мережі'] {\n    line-color: #723232;\n    line-width: 3;\n    line-dasharray: 4, 4;\n  }\n}\n\n#kritik_level_city {\n  [object_name='район з критичним рівнем містобудівного освоєння та природно-техногенної безпеки'] {\n    polygon-fill: #8e40db;\n    polygon-opacity: 0.5;\n  }\n}\n\n#for_selo_rozvutok {\n  [object_name='для розвитку сільського господарства'] {\n    line-color: #afb38a;\n    polygon-fill: #f1f472;\n    polygon-opacity: 0.8;\n  }\n}\n\n#other_areas_vitr {\n  [object_name='для розвитку вітроенергетики'] {\n    line-color: #04c5fb;\n    line-width: 7;\n    ::fill {\n      line-color: #0376fb;\n      line-width: 5;\n      line-dasharray: 2, 2;\n    }\n  }\n}\n\n#lansdcape_recreat_areas {\n  [object_name='ліси першої категорії'] {\n    polygon-fill: #a9fa78;\n  }\n}\n\n#obj_tourism_recreat_polygon {\n  [object_name='для рекреаційно-оздоровчого використання'] {\n    line-color: #03db02;\n    line-width: 3;\n    polygon-pattern-file: \"A_symbols_m500/rekreaciyno_ozdorovchi.svg\";\n    polygon-pattern-opacity: 0.6;\n  }\n}\n\n#obj_tourism_recreat_polygon_winter {\n  [object_name='для організації зимового відпочинку'] {\n    line-color: white;\n    line-width: 1;\n    polygon-pattern-file: \"A_symbols_m500/rganizeyshn_zumovogo_vidpo4unky.svg\";\n  }\n}\n\n#other_areas_fro_small_eng {\n  [\"object_name\"='для розвитку малої енергетики'] {\n    line-color: #1d69bf;\n    line-width: 1;\n    polygon-pattern-file: \"A_symbols_m500/mala_energetuka.svg\";\n    polygon-pattern-opacity: 0.7;\n    line-pattern-file: \"A_symbols_m500/mala_energetuka_line.svg\";\n  }\n}\n\n#road_trans_network {\n  [object_name='mizhnarod'],\n  [\"object_name\"='альтернативна дорога'],\n  [object_name='alternativna'],\n  [object_name='trunk'] {\n    line-color: #f3a306;\n    line-width: 5;\n    ::fil {\n      line-color: #7d8954;\n      line-width: 3;\n    }\n  }\n  [\"object_name\"='дороги в Львові'] {\n    line-color: #beb989;\n    line-width: 1.5;\n  }\n  [object_name='Національні'] {\n    line-color: #7d8954;\n    line-width: 3;\n  }\n  [\"object_name\"='secondary'] {\n    line-color: #7d8954;\n    line-width: 2;\n  }\n}\n\n#rail {\n  [\"object_name\"='Залізниці'] {\n    line-color: #9566c1;\n    line-width: 5;\n    ::line {\n      line-width: 2;\n      line-color: #000000;\n    }\n    ::dash {\n      line-color: #fff;\n      line-width: 1.5;\n      line-dasharray: 6, 4;\n    }\n  }\n}",
   "map": [],
   "data": [
    {
     "id": "1678955312813442978",
     "crs": "4326",
     "edit": 0,
     "query": "(select * from fd_cadastre.ua_territ_units) as data",
     "disabled": false,
     "parent_id": "1634937831375768590",
     "name_layer": "ua_territ_units",
     "geom_column": "geom",
     "raster_file_path": null
    },
    {
     "id": "1711550946338669945",
     "crs": "4326",
     "edit": 1,
     "query": "(select * from fd_cadastre.other_areas where object_name='для розвитку сільського господарства') as data",
     "disabled": false,
     "parent_id": "1634937831375768590",
     "name_layer": "for_selo_rozvutok",
     "geom_column": "geom",
     "raster_file_path": null
    },
    {
     "id": "1678968359774848955",
     "crs": "4326",
     "edit": 2,
     "query": "( select * from fd_cadastre.lansdcape_recreat_areas) as data",
     "disabled": false,
     "parent_id": "1634937831375768590",
     "name_layer": "lansdcape_recreat_areas",
     "geom_column": "geom",
     "raster_file_path": null
    },
    {
     "crs": "4326",
     "edit": 3,
     "query": "(select * from fd_cadastre.other_areas where object_name!='для розвитку малої енергетики' and object_name!='для розвитку вітроенергетики' and object_name!='для розвитку сільського господарства' and object_name!='район з критичним рівнем містобудівного освоєння та природно-техногенної безпеки') as data",
     "disabled": false,
     "parent_id": "1634937831375768590",
     "name_layer": "other_areas",
     "geom_column": "geom",
     "raster_file_path": null
    },
    {
     "crs": "4326",
     "edit": 4,
     "query": "(select * from fd_cadastre.other_areas where object_name='для розвитку енергодобувних галузей') as data",
     "disabled": false,
     "parent_id": "1634937831375768590",
     "name_layer": "othe_area",
     "geom_column": "geom",
     "raster_file_path": null
    },
    {
     "crs": "4326",
     "edit": 5,
     "query": "(select * from ato.ato_level_territory where name_ua!='Львів')as data",
     "disabled": false,
     "parent_id": "1634937831375768590",
     "name_layer": "ato_level_territory",
     "geom_column": "geom",
     "raster_file_path": null
    },
    {
     "id": "1712973486432978372",
     "crs": "4326",
     "edit": 6,
     "query": "(select * from fd_cadastre.regional_settlement_system_line)as data",
     "disabled": false,
     "parent_id": "1634937831375768590",
     "name_layer": "rail",
     "geom_column": "geom",
     "raster_file_path": null
    },
    {
     "id": "1711509106008786272",
     "crs": "4326",
     "edit": 7,
     "query": "(select * from fd_cadastre.other_areas where object_name='для розвитку малої енергетики') as data",
     "disabled": false,
     "parent_id": "1634937831375768590",
     "name_layer": "other_areas_fro_small_eng",
     "geom_column": "geom",
     "raster_file_path": null
    },
    {
     "id": "1711551777070908796",
     "crs": "4326",
     "edit": 8,
     "query": "(select * from fd_cadastre.other_areas where object_name!='для розвитку малої енергетики' and object_name!='для розвитку вітроенергетики' and object_name!='для розвитку сільського господарства') as data",
     "disabled": false,
     "parent_id": "1634937831375768590",
     "name_layer": "kritik_level_city",
     "geom_column": "geom",
     "raster_file_path": null
    },
    {
     "crs": "4326",
     "edit": 9,
     "query": "(select * from fd_cadastre.other_areas where object_name='для розвитку курортів') as data",
     "disabled": false,
     "parent_id": "1634937831375768590",
     "name_layer": "rozvutok_kyrortiv",
     "geom_column": "geom",
     "raster_file_path": null
    },
    {
     "id": "1711559188406076804",
     "crs": "4326",
     "edit": 10,
     "query": "(select * from fd_cadastre.other_areas where object_name='для розвитку вітроенергетики') as data",
     "disabled": false,
     "parent_id": "1634937831375768590",
     "name_layer": "other_areas_vitr",
     "geom_column": "geom",
     "raster_file_path": null
    },
    {
     "id": "1678956572757198758",
     "crs": "4326",
     "edit": 11,
     "query": "(select * from fd_cadastre.natur_reserve_fund) as data",
     "disabled": false,
     "parent_id": "1634937831375768590",
     "name_layer": "natur_reserve_fund",
     "geom_column": "geom",
     "raster_file_path": null
    },
    {
     "id": "1711530274996618607",
     "crs": "4326",
     "edit": 12,
     "query": "(select * from fd_cadastre.obj_tourism_recreat_polygon where object_name!='для організації зимового відпочинку') as data",
     "disabled": false,
     "parent_id": "1634937831375768590",
     "name_layer": "obj_tourism_recreat_polygon",
     "geom_column": "geom",
     "raster_file_path": null
    },
    {
     "crs": "4326",
     "edit": 13,
     "query": "(select * from ato.ato_level_territory where name_ua='Львів')as data",
     "disabled": false,
     "parent_id": "1634937831375768590",
     "name_layer": "ato_level_territory1",
     "geom_column": "geom",
     "raster_file_path": null
    },
    {
     "id": "1712957718660122048",
     "crs": "4326",
     "edit": 14,
     "query": "(select * from fd_cadastre.road_trans_network)as data",
     "disabled": false,
     "parent_id": "1634937831375768590",
     "name_layer": "road_trans_network",
     "geom_column": "geom",
     "raster_file_path": null
    },
    {
     "crs": "4326",
     "edit": 15,
     "query": "(select * from fd_cadastre.obj_tourism_recreat_polygon where object_name='для організації зимового відпочинку') as data",
     "disabled": false,
     "parent_id": "1634937831375768590",
     "name_layer": "obj_tourism_recreat_polygon_winter",
     "geom_column": "geom",
     "raster_file_path": null
    },
    {
     "id": "1711018876856173898",
     "crs": "4326",
     "edit": 16,
     "query": "(select * from ato.ato_level_territory where name_ua!='Львів')as data",
     "disabled": false,
     "parent_id": "1634937831375768590",
     "name_layer": "ato_level_territory_lable",
     "geom_column": "geom",
     "raster_file_path": null
    },
    {
     "id": "1711022693244994895",
     "crs": "4326",
     "edit": 17,
     "query": "(select * from ato.ato_level_territory where name_ua='Львів')as data",
     "disabled": false,
     "parent_id": "1634937831375768590",
     "name_layer": "ato_level_territory1_lable",
     "geom_column": "geom",
     "raster_file_path": null
    },
    {
     "crs": "4326",
     "edit": 18,
     "query": "(select * from ato.ato_level_territory where object_type=5)as data",
     "disabled": false,
     "parent_id": "1634937831375768590",
     "name_layer": "rajonu",
     "geom_column": "geom",
     "raster_file_path": null
    }
   ]
  },
  "is_tms": true,
  "autoDay": null,
  "digZoom": null,
  "filters": "",
  "maxZoom": "20",
  "minZoom": "8",
  "progrid": null,
  "wms_code": null,
  "rastr_dir": null,
  "tile_size": "256",
  "topo_code": null,
  "autoMaxZoom": null,
  "autoMinZoom": null,
  "clusterZoom": null,
  "date_column": null,
  "geom_column": "geom",
  "project_file": "carto_1634937831375768590",
  "list_template": null,
  "view_template": "obj_info",
  "address_column": null,
  "cache_disabled": false
 },
 "geometry_style": {
  "icon": null,
  "fillColor": null
 },
 "cdate": "2017-10-27T18:57:00",
 "layer_source": 1,
 "relevance_date": "2018-02-15",
 "layer_status": null,
 "uid": "12404523724123246",
 "geom_bound": null,
 "layer_autor": null,
 "editor_date": "2021-08-11T11:11:03",
 "editor_id": "12404523724123246",
 "module": null,
 "tags": null,
 "layer_table": null,
 "layer_query": null,
 "title_column": "object_name, gid::text",
 "layer_url": "Scheme_complex_ territory_factor_analysis.qgs",
 "sub_layers": "Схема комплексної оцінки території за результатами пофакторного аналізу",
 "layer_group_type": "1743497239218619609",
 "image": null,
 "ver": null,
 "group_list": null,
 "searchable": false,
 "ord": null,
 "last_edit_person": null,
 "last_edit_date": null,
 "edit_reason": null,
 "user_data": null,
 "parent_id": null,
 "files": {
  "doc": {
   "f12619037616586262": "",
   "f12619034933280276": "",
   "f12641889299414656": "",
   "f12619040537918999": ""
  }
 },
 "label_column": null,
 "isadmin": false,
 "download_possible": null,
 "visual_possible": null,
 "url_template": null,
 "matadata_id": null,
 "metadata_id": null,
 "localization": null,
 "yaml": null,
 "dataset": null,
 "style": null,
 "generalization": null,
 "cartocss": null,
 "data_set_id": null,
 "simplify_id": null,
 "multi_url": null,
 "id": "1634937831375768590",
 "_list": {
  "_id": "1634937831375768590",
  "_like": 0,
  "_view": 0
 },
 "forbidden": false,
 "model": "feature_ir.fc_map_layer",
 "alias_key": "1634937831375768590",
 "alias": "act_city_item/1634937831375768590",
 "template": "act_city_item",
 "alias_base": "act_city_item"
}

!! It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum. !!

ІУ 165170311858
Проектувальник Товариство з обмеженою відповідальністю "СЕРВІС-ТЕХНОБУД"; м.Київ
Авторський нагляд 31059394 ТОВ "Бюро інвестиційних проектів-проектний менеджмент"
Підрядник Григорова Тетяна Геннадіївна
Інформація про земельну ділянку договір оренди 82-6-00666 2012-08-23

Файли

image PDF 23 kb 22.11.2015 Завантажити
image XML 311 kb 03.07.2017 Завантажити

Дати

Створено !! 02.10.2017
Останні зміни !! 02.10.2017

Зв'яжіться з нами

Якщо у Вас виникли питання чи пропозиції зв'яжіться з нами і ми обов'язково дамо відповідь.

Департамент архітектури та розвитку містобудування Львівської ОДА

79008, м. Львів, вул. Винниченка, 18

Тел: (032) 261-49-81

Email: arch@loda.gov.ua

Геопортал розроблено на платформі SOFTPRO:Містобудівний кадастр та програмних засобах з відкритим кодом (Open Source)

© 2018 Softpro
Всі права захищено. Всі права на статті, ілюстрації, інші матеріали належать Львівській обласній раді та охороняються Законом України «Про авторське право і суміжні права». При використанні матеріалів посилання на сайт обов'язкове!